Kuidas Euroopa Komisjoni vastutustundetus mõjutab väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid ja tarbijavalikut

19.07.2017
Kuidas Euroopa Komisjoni vastutustundetus mõjutab väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid ja tarbijavalikut
Auto purunemise korral vajate Te enne sõiduki remonti viimist probleemi diagnoosimist. Tänapäevaste sõidukite elektroonilise keerukuse korral vajab enamik selliseid remonte võimalust diagnostikaseadmete ühendamiseks. Praegusel ajal on see võimalik tänu väikesele diagnostikapistikule, mida tuntakse üldiselt „OBD pistiku“ nime all. Sellele vaatamata võidakse varsti kehtestada mõned drastilised muudatused, mis muudavad sellise ühendamise võimatuks.

Suure mõjuga väike pistik

 

Väike pistik sinu autos on nagu arsti stetoskoop

 

Kujutage ette, et vajate arsti, kuna midagi häirib Teid. Näiteks Teie süda valutab või tunnete, et Teie vererõhuga on midagi korrast ära. Ning arst ei saa Teid läbi vaadata, kuna ta ei saa kasutada stetoskoopi või vererõhumõõdikut. See oleks tõsine probleem ning meedia tõstaks kindlasti kära, kritiseerides süsteemi, mis teeb patsiendi isikliku läbivaatuse vajalike instrumentidega võimatuks.

 

Sarnaselt vajate auto purunemise korral enne sõiduki remonti viimist probleemi diagnoosimist.  Tänapäevaste sõidukite elektroonilise keerukuse korral vajab enamik selliseid remonte võimalust diagnostikaseadmete ühendamiseks. Praegusel ajal on see võimalik tänu väikesele diagnostikapistikule, mida tuntakse üldiselt  „OBD pistiku“ nime all.

 

Sellele vaatamata võidakse varsti kehtestada mõned drastilised muudatused, mis muudavad sellise ühendamise võimatuks.

 

Väike “unustatud” pistik

 

Kahjuks on vajaliku, kuid väikese diagnostikapistiku olemasolu, millel on märkimisväärne mõju kogu autotööstuse järelturule, praegusel ajal ohustatud. Seda seetõttu, et Euroopa Komisjon on alustanud tööd sõiduki tüübikinnituse määrusega, kuhu see pistik peaks olema lisatud.

 

Probleem ei seisne siiski selles, mida on uude määrusesse lisatud, vaid selles, mida sinna pole lisatud.

 

Uue määruse autorid unustasid (kindlasti tahtmatult) OBD-pistiku, kuid ka mitmed muud probleemid, mille tõstatas “Ricardo uuring”, mis viidi läbi Komisjoni enese tellimusel. Ricardo uuring soovitas 2016. aastal tungivalt uuendada kehtivat remondi-ja hooldusteabele juurdepääsuga seotud määrust, mis on juba 10 aasta vanune.

 

Kas on võimalik, et pr Elżbieta Bieńkowska, Siseturu, ettevõtluse ja väikese ja keskmise suurusega ettevõtete volinik ei olnud teadlik sellisest olulisest, Ricardo aruandes mainitud probleemist?

 

Ta on EL esindaja, kes vastutab väikese ja keskmise suurusega ettevõtete eest, millised kannatavad kõige rohkem ettepanekusse lisamata unustatud OSB-pistiku tõttu.

 

Seetõttu peaks ta püüdma veenduda, et Ricardo aruande järeldused lisatakse praegusel ajal töös olevasse määrusesse, kuna puuduv OBD-pistik teda oma ülesannete täitmisel ei aita.

 

OBD-pistiku puudumisega seotud tagajärjed

 

Praegusel ajal, kui OBD-pistiku saab asendada muu süsteemiga (näiteks täielikult kaugdiagnostikaga, mis viiakse läbi tootja peakorterite poolt hallatavate serverite kaudu), on oht, et mõned sõidukivalmistajad kasutavad seda seaduslünka, saades seega monopoolse juurdepääsu sõiduki tehnilise seisundi andmetele.

 

Ilma pistiku abil sõiduki andmetele juurdepääsu võimaluseta, ei ole mitme kaubamärgi töökojad võimelised lugema remonditavate sõidukite rikkekoode ning muutuvad sõltuvateks sõidukivalmistajatest.

 

Seetõttu on OBD-pistiku olemasolu vajalik kogu autotöötuse järelturu toimimiseks – ja seega konkurentsivõimelise sõidukite hooldus- ja remonditeenuse pakkumiseks.

 

Uutele sõidukimudelitele OBD-pistiku paigaldamise nõude puudumine annaks tootjatele võimaluse saada monopoolne juurdepääse sõiduki tehnilise seisundi andmetele.

 

Sõltumatu järelturg teenindab Euroopas 284 miljonit autojuhti ja on loonud 3,5 miljonit töökohta 500 000 ettevõttes, millest enamik on väikese või keskmise suurusega ettevõtted (VKE). Nende heaolu on autojuhtidele kasulik, kuna tugev sisemine konkurents garanteerib innovaatilisuse, agressiivse hinnapoliitika ja parema teeninduskvaliteedi.

 

Vastavalt doominoteooriale, mõjutaks väikeste OBD-pistikute eemaldamine praktiliselt kõiki sõltumatul autoturul tegutsevaid ettevõtteid. Lisaks töökodadele, kes kaotaks juurdepääsu sõiduki tehnilise seisundi andmetele, mõjutaks puuduv OBD-pistik ka varuosade tootjaid, edasimüüjaid, diagnostikaseadmete ja OBD-pistikuga seotud eritarkvara tootjaid ning ka miljoneid autojuhte, kes kannataksid turu konkurentsivõime häirimise tagajärgede tõttu.

 

Euroopa Parlament peab tulema appi autojuhtidele ja sõltumatul autode järelturul tegutsevatele ettevõtetele.

 

Euroopa Parlament on arutlusel oleva määrusega töötanud kuid. Nende Siseturu komitee (IMCO) poolt kavandatud ja sisseviidud muudatused parandasid oluliselt määruse sätteid, mille eest Euroopa autojuhid on kindlasti tänulikud.

 

Tänu tuleb avaldada Euroopa Parlamendi liikmetele, kes esitasid ettepaneku kohta arvukalt muudatusettepanekuid, et hoida sõidukitega seotud andmevahetuse päästerõngas puutumatuna.

 

IMCO komitee poolt sõnastatud muudatused garanteerivad autoturu nõuetekohase toimimise, ausa ja häirimatu konkurentsi ja säilitavad turu tasakaalu.

 

Kahjuks on see edu ainult väikeseks sammuks vaba konkurentsi suunas. Tegelikult on see alles väikese OBD-pistikuga seotud lahingu algus.

 

Pärast Euroopa Parlamendi poolt heakskiidetud ettepanekut, peab Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu nõukogu vaheline kompromiss läbima läbirääkimise protsessi, mida nimetakse “mitteametlikuks kolmepoolseteks läbirääkimisteks”. See tähendab, et väikese, kuid väga olulise OBD-pistiku säilitamise kaitsmine kujuneb väga pikaajaliseks.

 

Meid häirib see, et näeme oluliste järelturu probleemide osas nõrka Euroopa Komisjonipoolset huvi; Komisjon tegeleb ainuüksi sellega, kuidas kiiresti lahendada Diselgate, mille eest neid juba kritiseeriti. Signaaliks on sõidukite jaemüügi valdkonna probleemide edasilükkamine kaugesse (ja ebakindlasse) tulevikku.

 

Kuid selline edasilükkamine on järelturul tegutsevatele operaatoritele väga ebasoodne, kuna see kaotab igaveseks kogu mitme kaubamärgi autode remondisektori juurdepääsu autode andmetele ja teeb nad sõltuvaks autotootjatest, kelle käsutusse jäävad ainsana “juurdepääsukoodid” autode remondiks vajalikele andmetele. See on kahjulik väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, ettevõtlusele ja ühisturule.

 

Mis on OBD-pistik?

 

Kuni 1990. aastateni ei olnud töökojas võimalik auto defekti täpselt diagnoosida. See muutus 1996. aastal, kui USA-s kehtestati nõue paigaldada sõidukitele spetsiaalne OBD-II nimeline diagnostikasüsteem. Viis aastat hiljem, 2001. Aastal, kehtestas ka Euroopa Liit selle seadme paigaldamise nõude. Praegusel ajal toimub andmevahetus sõidukiga OBD-pistiku kaudu, ilma milleta ei saa mehaanik arvutit sõidukiga ühendada.

 

Kuidas muudab OBD-pistku paigaldamise kohustus Teie rahakotti jääva raha hulka?

 

OBD-pistik võimaldab sõidukiga andmeid vahetada, tagab täpse diagnoosi ja efektiivse remondi, mis on vajalik sõiduki edasiseks ohutuks kasutamiseks.

 

OBD-pistiku paigaldamise nõude kehtestamine toob kaasa täiendavaid eelised. Praegusel ajal on täpsete diagnostikaprotseduuride läbiviimiseks võimelised nii autotootjate poolt volitatud autoremonditöökojad kui ka nendest kettidest väljaspool olevad töökojad. See tagab remonditurul kahe üksteisega konkureeriva segmendi – volitatud kettide ja sõltumatu turu toimimise, mis on muu- hulgas arenenud tänu autodesse OBD-pistiku paigaldamise kohustusele. Selline jõudude jaotus turul tugevdab ausat konkurentsi, mis omakorda tähendab suuremat valikut, paremat kvaliteeti ja madalamaid teenindushindasid. Seetõttu on Euroopa autojuhtide majanduslikud huvid kaitstud, kuna nende jaoks jääb auto ostmine ja hooldamine koduse eelarve kõige suuremaks kuluks.