Jahutusvedelik Antifreeze AD -35°C G11 Blue

Jahutusvedelik Antifreeze AD -35°C G11 Blue

Vastab paljude autotootjate täiendavatele nõuetele

Kogus: 1 L, 5 L, 25 L, 220 kg
Kirjeldus: Need on kaks samasse klassi kuuluvat (vastavalt VW klassifikatsioonile G11) toodet, mis on määratud
kaasaegsete sõiduautode, autobusside ja veoautode mootoritele, millede valmistamisel on kasutatud muuhulgas erinevaid alumiiniumsulameid. Vedelikud on erinevat värvi selleks, et tarbija võiks kergemini valida mitte ainult kvaliteetsemat toodet, vaid ka sama värvi vedeliku, mis on tema auto jahutussüsteemis. Jahutusvedelik pakub suurendatud plastikpolüamiidist detailide kaitset (jahutussüsteemi paisupaak). Samuti kaitseb mootorit külmumise, ülekuumenemise, kavitatsioonikorrosiooni eest. Koostises on efektiivne hübriidne korrosiooni inhibiitorite segu orgaanilise ja anorgaanilise päritoluga lisanditega,
nende hulgas ka silikaadid, samuti unikaalne silikaatsete lisandite stabilisator. Koostises pole nitriite, fosfaate, amiine. Kasutusaeg kuni 3 aastat. Ületab paljude autotootjate nõudmisi.

HOIATUS! H302: Allaneelamisel kahjulik. H373: Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel (Suukaudne). P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas. P264: Pärast käitlemist pesta hoolikalt käsi. P270: Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. P301+P312: ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜR-GISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga. P330: Loputada suud. P501: Sisu/mahuti kõrvaldada kooskõlas kehtivate jäätmekäitlusseadustega.

 

Kogus: 1 L, 5 L, 25 L, 220 kg
Kirjeldus: Lahustage jahutusvedelikku suhtes 1:1, külmumistemperatuur on -36 ˚C.
Enne auto jahutussüsteemi valamist tuleb kontsentraati pehme veega lahjendada.

HOIATUS! H302: Allaneelamisel kahjulik. H373: Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel (Suukaudne). P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas. P264: Pärast käitlemist pesta hoolikalt käsi. P270: Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. P301+P312: ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜR-GISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga. P330: Loputada suud. P501: Sisu/mahuti kõrvaldada kooskõlas kehtivate jäätmekäitlusseadustega.